เข้าสู่ระบบ
ถอดรหัสมัดใจไนติงเกล: THIP the Good in Change
“อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิต เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าไม่ดี
ก็ถอยกลับมาใหม่”
1. ถอดรหัสมัดใจไนติงเกล.pdf 581 KB